Aanpassing coronamaatregelen in onderwijs

28
okt
2021

Het onderwijsveld wil scholen maximaal en zo normaal mogelijk kunnen openhouden om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk beperkingen. Daarbij staat het voor 2 uitdagingen: enerzijds zijn er de stijgende coronacijfers - vooral in het lager onderwijs - en anderzijds is er een test- en quarantainestrategie die veel leerlingen - ook gezonde - thuis houdt.

De onderwijspartners komen nu tegemoet aan beide bezorgdheden. Met name wordt de mondmaskerplicht in het 5e en 6e leerjaar weer ingevoerd en de test- en quarantainestrategie in het basisonderwijs bijgestuurd.

Mondmaskerplicht lager onderwijs

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november - maar het mag ook vroeger - binnen opnieuw een mondmasker op school.

  • Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.

Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Basisscholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren en/of extra maatregelen nemen. Op dit moment is dit voor de Kortenbergse basisscholen niet het geval. Mocht dit toch nodig blijken, zal hierover bijkomend geïnformeerd worden.

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen

Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:

  • worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen.
  • treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

Deze richtlijnen gelden zowel in basis- als secundair onderwijs:

  • De aanwezigheid van derden op school wordt beperkt. Indien aanwezigheid van derden noodzakelijk is, dragen zij een mondmasker.
  • Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats.
  • Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de bredere samenleving gevolgd. Voor eetfestijnen betekent dit dat een covid safe ticket vereist is.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.