Inschrijvingen gemeentelijk basisonderwijs Kortenberg

Schooljaar 2018 - 2019

Alle kinderen geboren in 2016 of vroeger kunnen ingeschreven worden tijdens volgende periodes:

  • van 1 tot en met 14 maart 2018: inschrijven van broers en zussen van kinderen die al in de school zijn ingeschreven (kinderen van dezelfde leefentiteit = kinderen met minstens één gemeenschappelijke ouder of met dezelfde hoofdverblijfplaats)
  • op 15 maart 2018: inschrijven van de kinderen van personeelsleden
  • op 16 maart 2018: start om 8 u. van de vrije inschrijvingsperiode - iedereen kan inschrijven
  • vanaf 16 maart 2018: vrije inschrijvingsperiode tijdens de normale schooluren

De inschrijving gebeurt aan de hand van de Kids-ID (of officieel document met het rijksregisternummer van het kind).
De kinderen worden ingeschreven in chronologische volgorde.
Om de kwaliteit van ons onderwijs optimaal te houden, is de capaciteit per school als volgt beperkt:

Capaciteit De Regenboog - Kortenberg De Negensprong - Everberg De Boemerang - Meerbeek De Klimop - Erps-Kwerps
Kleuteronderwijs 276* 110** 110 115
Lagere onderwijs 395 150** 180 190

 

* In de school van Kortenberg wordt op het niveau kleuter de capaciteit vastgesteld op maximum 69 per geboortejaar.

** In basisschool De Negensprong wordt op het niveau kleuter de capaciteit per geboortejaar vastgesteld op maximum 25 en op het niveau lagere school wordt de capaciteit per leerjaar vastgesteld op maximum 25.

Meer info op de schoolwebsites.