Inschrijvingen Kortenbergs basisonderwijs schooljaar 2019-2020

19
feb
2019

De Vlaamse Regering bereikte begin september 2018 een akkoord over het digitaal aanmelden voor scholen met een capaciteitstekort. De Franse Gemeenschapscommissie voerde evenwel een belangenconflict aan en verzette zich tegen het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet. Hierdoor staat het voorstel van decreet ‘on hold’ en blijft de bestaande regelgeving van kracht.

Omdat vele scholen echter interesse hadden in het digitaal aanmelden, besliste de Vlaamse Regering om binnen de bestaande regelgeving de scholen een maand de tijd te geven om te beslissen of ze de leerlingen toch digitaal zouden laten aanmelden. De Kortenbergse scholen wensen evenwel geen overhaaste beslissing te nemen en willen eerst een grondig onderzoek doen naar mogelijke software-oplossingen.

Van zodra de scholen een beslissing zullen genomen hebben over het digitaal aanmelden, zal hierover uitvoerig gecommuniceerd worden.

De huidige basisregel voor inschrijven in een Kortenbergse basisschool blijft daarom voor het schooljaar 2019-2020: wie eerst inschrijft, krijgt als eerste een plaats.

Alle kinderen geboren in 2017 of vroeger kunnen ingeschreven worden tijdens volgende periodes:

  • van 1 tot en met 14 maart: inschrijven van broers en zussen van kinderen die al in de school zijn ingeschreven
    (kinderen van dezelfde leefentiteit = kinderen met minstens één gemeenschappelijke ouder of met dezelfde hoofdverblijfplaats)
  • op 15 maart: inschrijven van de kinderen van personeelsleden
  • op 18 maart: start om 8 u. van de vrije inschrijvingsperiode - iedereen kan inschrijven
  • vanaf 18 maart: vrije inschrijvingsperiode tijdens de normale schooluren

De inschrijving gebeurt aan de hand van de Kids-ID (of officieel document met het rijksregisternummer van het kind).

De kinderen worden ingeschreven in chronologische volgorde.

Om de kwaliteit van het basisonderwijs optimaal te houden, is de capaciteit per school als volgt beperkt:

 

Capaciteit

De Regenboog

De   Negensprong

De Boemerang

De Klimop

Hertog Jan

Mater Dei

Kortenberg

Everberg

Meerbeek

Erps-Kwerps

Kortenberg

Erps-Kwerps

Kleuteronderwijs

2761

1102

1203

1152

1002

2004

Lager onderwijs

395

1692

1443

1902

1502

3004


 

1 In basisschool De Regenboog wordt voor het kleuteronderwijs de capaciteit vastgesteld op maximaal 69 kinderen per geboortejaar.

2 In basisscholen De Negensprong, De Klimop en GO! Hertog Jan wordt op het niveau ‘kleuter’ de capaciteit per geboortejaar vastgesteld op maximum 25 en op het niveau ‘lagere school’ wordt de capaciteit per leerjaar vastgesteld op maximum 25.

3 In basisschool De Boemerang wordt op het niveau ‘kleuter’ de capaciteit per geboortejaar vastgesteld op maximum 24 en op het niveau ‘lagere school’ wordt de capaciteit per leerjaar vastgesteld op maximum 24.

4 In basisschool Mater Dei wordt op het niveau kleuter de capaciteit per geboortejaar vastgesteld op maximum 50 en op het niveau van lagere school wordt de capaciteit per leerjaar vastgesteld op maximum 50.

Meer info over kijk- en kennismakingsdagen, precieze inschrijvingsmomenten en de vrije plaatsen voor de inschrijving vindt u terug in het maartnummer van het gemeentelijk infoblad Zoeklicht (blz. 10-11). Op de schoolwebsites (zie links bij 'Externe websites' onder deze tekst) vindt u steeds de meest recente informatie over de beschikbare vrije plaatsen.