Links

www.onderwijskiezer.be  
Op zoek naar een school in het secundair onderwijs?

www.digiclb.be/scholengids 
Ouders die op zoek zijn naar een secundaire school voor hun kind, vinden heel wat interessante informatie op deze sites (lijsten van scholen, data van info- en opendeurdagen, websites, zoeken via belangstelling, ...).

www.clbnbrussel.be 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs.
www.vclbleuven.be
Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs.

studietoelagen.be
Denk je recht te hebben op een studietoelage? Info en online aanvraagformulier vind je hier.


www.landelijkekinderopvang.be
Stekelbees


www.ovsg.be
OVSG - Onderwijssecretariaat  van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

www.koogoo.be  
KOOGO - Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs

www.zitdazo.be

Voor antwoorden op vragen over het opvoeden van kinderen.

www.opvoedingslijn.be
Opvoedingslijn


www.ksleuven.be
Aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar A of B - belangrijke info - Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven.      
       
www.onderwijs.vlaanderen.be
Onderwijs Vlaanderen

www.klasse.be
Klasse - Maandblad voor Onderwijs in Vlaanderen

www.zorg-en-gezondheid.be/luizen
Interessante site voor ouders en kinderen. 

www.tweehuizen.be

Website voor gescheiden ouders en kinderen.  


www.medianest.be
MediaNest is een website over mediaopvoeding die informeert en sensibiliseert over mediawijze thema’s. Ouders kunnen er terecht met al hun vragen over het mediagebruik van hun kinderen.  

www.clicksafe.be
Alles over veilig surfen op het internet. 

www.pestweb.nl
Pestweb is een website met informatie en advies over pesten. Er wordt ingegaan op het verschil tussen 'plagen' en 'pesten'. Ook het fenomeen van 'digitaal pesten' komt in deze site aan bod.

www.uitmetvlieg.be
Van zwempartij tot toneel, van speeltuin tot museum, voor jong of iets minder jong, dichtbij of veraf: kies uit meer dan 3.000 activiteiten.

http://zoeken.kortenberg.bibliotheek.be/
Website catalogus bibliotheek Kortenberg.

www.chiro-ek.be
www.chiroflurk.be

www.scoutskortenberg.be
Website jeugdbewegingen.

www.childfocus.be
Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen.

www.kortenberg.be
Webstek van de gemeente Kortenberg.

www.bingel.be
Oefenplatform voor kinderen.