Studiebeurzen school- en academiejaar 2021-2022

12
apr
2021

De Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant (CSBB) verleent steun aan jongeren en hun ouders door het toekennen van studiebeurzen van de stichtingen die ze in beheer heeft. De aanvragen tot het verkrijgen van een of meer van de beurzen moeten voor 5 juni 2021 (verlengde datum omwille van de coronapandemie) toekomen op het secretariaat van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, bus 11, 1000 Brussel, per brief of per e-mail op het adres cbeb@misc.irisnet.be. Het aanvraagformulier en verdere informatie over de voorwaarden voor toekenning van deze beurzen vindt u op www.cfbeb-csbb.be/nl/home-nederlands.

Naast deze studiebeurzen van de CSBB kunt u steeds de gewone studietoelage voor het hoger onderwijs van de Vlaamse Overheid aanvragen.