Visie

Kortenberg telt 4 gemeentelijke basisscholen die elk hun eigen persoonlijke pedagogische accenten leggen, maar wel een gemeenschappelijk einddoel hebben: 'Kinderen vaardig maken voor een verder ontwikkeltraject'. En dat traject mag variëren want we erkennen en bejubelen eenieders talent. De Negensprong in Everberg, de Boemerang in Meerbeek, de Klimop in Erps-Kwerps en de Regenboog in Kortenberg heten iedereen van harte welkom. 

Deze 4 scholen, die samen een scholengemeenschap vormen, hebben als opdracht om, binnen het kader van hun pedagogisch project, kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. In een open sfeer begeleiden ze elke dag opnieuw honderden leerlingen in hun individuele leerproces. Kinderen krijgen 'maximale' kansen aangeboden om zichzelf te ontplooien op intellectueel, lichamelijk en spiritueel vlak. Als gemeenschap streven we een open schoolcultuur na waar ieder kind zich veilig en geborgen moet kunnen voelen. 

Aangereikte middelen worden efficiënt ingezet om het draagvlak van de school te verhogen, teams te versterken en de werking te verbeteren. Op die manier wil het bestuur in Kortenberg een sterker onderwijs garanderen dat elk kind en elke schoolmedewerker in de scholengemeenschap ten goede komt. De spreiding van onze scholen willen we blijven koesteren zodat elk kind kan opgroeien binnen zijn eigen kleine gemeenschap. Met een open vizier wisselen alle stakeholders regelmatig ideeën uit om samen tot gemeenschappelijke doelen te komen zonder de autonomie van de scholen in het gedrang te brengen. 

Met het welzijn van het kind in het achterhoofd nemen we weloverwogen beslissingen die ervoor zorgen dat uw kind binnen een veilige structuur op een zelfstandige manier de wereld tegemoet kan treden.